Om Bruktbilgruppen

Bruktbilgruppen ble startet i 2011 som en medlemsgruppering for bruktbilbransjen. Vår målsetning er å være markedets ledende og mest relevante bransjeorganisasjon for bruktbilforhandlere.

Vi ønsker å være en ressurs for våre medlemmer der vi kan bidra til bedre lønnsomhet, kompetanse, godt samhold og nettverk i bransjen. Sammen med våre jurister jobber vi også aktivt med å løse utfordringer i bruktbilbransjen.

Som gruppe vokser vi kontinuerlig, pr dags dato har vi over 500 medlemmer som samlet selger ca 80.000 biler i året.

For deg som ikke er medlem i dag og ønsker å lese mer om medlemskap hos oss: Klikk her

Kontaktinformasjon

martin_img_profile

Martin Eriksson
Daglig leder

martin_img_profile

Hilde Åm Eriksson
IT, administrasjon og økonomi

martin_img_profile

Kjersti Korneliussen
Medlemsansvarlig

Bruktbilgruppens referansegruppe

For å sikre at vi jobber med saker som er relevante for våre medlemmer fikk vi høsten 2022 etablert en referansegruppe med medlemmer i forskjellig segment i bransjen og som jobber geografisk spredt i landet.

Referansegruppa består pr dags dato av fem medlemmer sammen med oss i Bruktbilgruppen. Her er mer info om vår referansegruppe:


Mer enn 500 bilforhandlere over hele landet