Om Bruktbilgruppen

Bruktbilgruppen ble startet i 2011 som en medlemsgruppering for bruktbilbransjen. Målet vårt har alltid vært å forhandle frem det som til enhver tid er markedets beste innkjøpsavtaler og betingelser for våre medlemmer.

Vårt konsept er enkelt; Vi jobber kontinuerlig for å finne gode leverandører og gunstige avtaler som gir deg bedre lønnsomhet og økt konkurransekraft. Samlet som gruppe oppnår vi betraktelig bedre avtaler og bedre priser!

Vi har også satt oss som mål å bli en samlende bransjeorganisasjon for bruktbilbransjen, der vi kan være en ressurs for våre medlemmer. Sammen med våre jurister jobber vi aktivt med å løse utfordringer i bruktbilbransjen.

Som gruppe vokser vi kontinuerlig, pr dags dato har vi rundet 400 medlemmer som samlet omsetter bruktbil for over 8 milliarder kroner i året.

Daglig leder og kontaktperson er
Martin Eriksson
mobil 99 22 18 18
martin@bruktbilgruppen.no

Hovedkontor:
Bruktbilgruppen AS
Ferjemannsvegen 10
7042 Trondheim