Reklamasjoner

Reklamasjoner

– Tips til hvordan man håndterer reklamasjoner Siden oppstarten i 2011 har vi samarbeidet med advokat André Marthinussen Larsen. Han har gjennom disse årene opparbeidet seg en enorm kunnskap om bruktbilbransjen og blitt en av Norges beste advokater når det kommer til reklamasjonssaker.André har satt sammen en sjekkliste for deg som bilhandler om du mottar……

Nyttige råd og tips for forretningsdrift

Nyttige råd og tips for forretningsdrift

(Denne siden er under utvikling) Har din bedrift valgt riktig selskapsform?Her finner du noen tips fra vår advokat: Aksjeselskap vs Enkeltmannsforetak BrukthandelbevillingPåkrevd for å selge bruktbil, og må fornyes ved endringer som for eksempel ny forretningsadresse, endring av daglig leder mm. Les mer: Brukthandelbevilling AnsettelserHer vil du finne informasjon angående ansettelser, kontrakter og liknende: Ansettelser……

medlemsmote img

MEDLEMSMØTER

Vi har vært på farten og arrangert flere medlemsmøter – denne runden har vi vært i Porsgrunn, Kristiansand, Bergen, Stavanger og Sarpsborg – takk til alle som møtte! Mange positive tilbakemeldinger, og vi ser at innslagene fra advokaten er det mange synes er nyttige. Vi har sendt ut en liten spørreundersøkelse til alle som har……

FRAGUS forbedrer

Fragus har gjort det enklere å tegne garanti når det kommer til servicehistorikk; Dersom det mangler en service åpnes det nå for at det er tilstrekkelig med stor service utført før leveringsdato. Garanti kan tegnes inntil 5 dager etter leveringsdato (forutsetter at kjøretøyet er feilfritt den dagen garantien tegnes). Fragus har også et nytt produkt:……

Brukthandelbevilling

Brukthandelbevilling

Alle som selger brukte kjøretøy må ha tillatelse fra politiet før handelen starter opp. Dette regelverket har vært gjeldende i mange år, men det er først de senere årene at dette har blitt håndhevet. Hovedbegrunnelsen for en slik bevilling er å hindre useriøse aktører i bransjen, og for å kunne utelukke omsetning av stjålne og……

Ansettelser

Ansettelser

Hovedregelen for ansettelser er at en arbeidstaker skal ansettes fast – noe som innebærer at arbeidsavtalen gjelder inntil den blir sagt opp av en av partene. Alle arbeidsforhold skal i henhold til arbeidsmiljøloven har en skriftlig arbeidsavtale. Arbeidsmiljøloven åpner også for at man i noen tilfeller kan ansette en person i et bestemt tidsrom, altså……

Advokat Larsen

Reklamasjonssaker

Av erfaring kan jeg si at minst 9 av 10 reklamasjonssaker avgjøres ut fra to spørsmål: 1) var feilen latent til stede når forhandleren solgte bilen og/eller 2) er feilen påregnelig sett hen til salgsannonse, kjøpekontrakt, km-stand og alder. Når det gjelder spørsmål 2 er det i utgangspunktet klart at alminnelig slitasje vil være forbrukers……

Advokat Larsen

Har din bedrift valgt riktig selskapsform?

En grunnleggende forutsetning for en vellykket bedrift er riktig valg av selskapsform. Det er derfor viktig å ta en vurdering rundt fordeler og ulemper ved å ha et aksjeselskap eller enkeltpersonforetak. Her er noen relevante ulemper ved enkeltpersonforetak som det er viktig å kjenne til: Høy personlig risiko ved tap og konkurs. Beskatning kan ikke……

End of content

End of content